Kategoria: koulutus

Borderless Medicines seminar continues!

Borderless Medicines seminar continues!

Borderless Medicines seminar continues with a topic covering Global access of COVID vaccines. 

Our speakers this time are Pieter-Jan van Eggermont and Meri Koivusalo.
Pieter-Jan van Eggermont is a Humanitarian advisor of Médicines Sans Frontiers (MSF) Sweden and Meri Koivusalo is a professor of Global Health and Development in Tampere University Finland.

Peter will be discussing the global access of vaccines from a MSF perspective. Meri Koivusalo will share her expertise about this important topic.

TOPIC: Global access to COVID vaccines – a MSF perspective

SPEAKERS: Pieter-Jan Eggermont – Humanitarian advisor, MSF Sweden & Meri Koivusalo – Professor of Global Health and Development, Tampere University Finland

TIME: 18.2.2021 at 18.00 (EET)

PLACE: Jitsi platform – https://meet.jit.si/PSF-kokous

Everyone is welcome to participate!

Haetaan kokemusasiantuntijoita ja aiheesta kiinnostuneita kulttuurien kohtaaminen apteekissa -koulutuksen suunnittelutiimiin

Oletko ollut apteekissa asiakkaana tai työntekijänä ja kohdannut kulttuurieroista johtuvia hämmennyksiä, ennakkoluuloja tai epäymmärrystä? Olisiko henkilökunnan parempi kulttuuritietous ja -tuntemus auttanut vaikeissa kommunikaatiotilanteissa?

Useat terveydenhuollon ammattilaiset kokevat mahdollisten kulttuurierojen tuovan jännitteitä asiakaspalvelutilanteeseen. Kyseessä voi olla puolin ja toisin, asiakkaan ja asiakaspalvelijan puolesta, erilaisia pelkoja ja ennakkoluuloja liittyen asioden käsittelyn sujuvuuteen ja ymmärretyksi tulemiseen. Ennakkoluulot kumpuavat usein tiedon puutteesta, stereotypioista, yleistämisestä sekä lisääntyneestä vihapuheesta ja vastakkainasettelusta. Tyypillisimpiä ennakkoluulojen sytyttäjiä ovat moninaiset tavat pukeutua sekä yleensäkin ulkonäkötekijät, kuten ihonväri. Kaikilla ihmisillä on ensikohtaamisella varmasti jonkinasteisia ennakkoluuloja toista ihmistä kohtaan, mutta ennakkoluulojen tunnistaminen, tiedostaminen sekä niiden mahdollisen vaikutuksen ymmärtäminen asiakaspalvelutilanteeseen on tärkeää. Jokainen ansaitsee parasta mahdollista hoitoa ja palvelua!

Olemme työstämässä Farmasian Oppimiskeskuksen (FOK) kanssa verkkokurssia kulttuurieroista ja tiedostamattomista ennakkoluuloista. Etsimmekin nyt aiheesta kiinnostuneita mukaan suunnittelemaan verkkokoulutusmateriaaleja sekä sisältöjä. Koulutus tulee sisältämään mahdollisesti myös haastatteluja eri harjoitustilanteiden elävöittämiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä meihin jättämällä muutama idea tai ehdotus koulutukseen liittyen alla olevalla lomakkeella. Etsimme mukaan farmasian ammattilaisia, opiskelijoita, sekä apteekin asiakkaita eri kulttuuritaustoista. Lisätään yhdessä yhteisymmärrystä ja luodaan yhdenvertaisempaa asiakaspalvelua terveydenhuollossa!

Contact Us
First
Last