Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

Päivitetty 24.11.2019

Me Rajaton Farmasia Suomessa olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan kanssamme asioivien henkilöiden yksityisyyttä.

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:

  • kuinka keräämme henkilötietojasi
  • mitä henkilötietoja käsittelemme Sinusta
  • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
  • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
  • kenelle luovutamme henkilötietojasi
  • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
  • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä järjestöömme (Pharmaciens sans Frontieres Finland – Rajaton Farmasia Suomi ry.) sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko yksityishenkilö, yhteisön tai yrityksen edustaja. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tai organisaatioiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Rajaton Farmasia Suomen verkkosivun tai palveluiden kautta.

Lisäksi Rajattomalla Farmasialla on palvelukohtaisia tietosuojaselosteita (kuten Farmakamu-toiminta), joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Nämä päivitetään kotisivuillemme mahdollisimman pian toiminnan käynnistyessä.

Tietosuojaseloste

Toimintaamme osallistuvien, uutiskirjeemme tilaajien tai muuten meille henkilötietonsa antaneiden henkilöiden yksityisyys on meille tärkeää. Käytämme tietoja vain toimintamme kannalta oleellisiin tarkoituksiin, emmekä ikinä luovuta meille annettuja henkilötietoja ulkopuolisille ilman lupaa. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, olethan yhteydessä osoitteeseen info (at) rajatonfarmasia.fi.

Alta voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä sekä omien tietojesi tarkastamisesta.

Tietosuojaseloste

Laadittu 24.11.2019

Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

Pharmacies Sans Frontieres Suomi – Rajaton Farmasia Suomi ry
Y-tunnus: 3078517-9

Yhteyshenkilö: Ida Pihlaja

Rajaton Farmasia Suomi ry.
c/o Malmin apteekki
Ylä-Malmin tori 3
00700 Helsinki

info(at)rajatonfarmasia.fi

Rekisterin nimi

Rajaton Farmasia Suomi ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja raportointi, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi, sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Rajaton Farmasia Suomi ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja yhteystiedot
Äidinkieli ja/tai synnyinmaa
Ikä tai ikäarvio
Tieto toimintaan osallistumiskerroista
Tieto henkilön pääasiallisesta toiminnasta
Jäsenmaksutiedot sekä maksutapahtumat
Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän osallistuessaan järjestön toimintaan, vieraillessaan järjestön tapahtumissa, osallistuessaan kyselyyn tai arvontaan, täyttäessään jäsen- tai ilmoittautumislomakkeen tai ryhtyessään vapaaehtoiseksi. Lisäksi osallistujien ikäarviotietoja kerätään henkilöstön tekemien arvioiden pohjalta tarvittaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Konekielinen aineisto: rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurin ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sähköiseen järjestelmään tallennettuihin rekisteritietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.