Toiminta Suomessa

Farmakamut

Farmakamu-toiminta on kaveritoimintaa, jossa suomalaiset farmasistit ja jo pidempään Suomessa työskennelleet farmasian ammattilaiset tukevat vastikään Suomeen muuttaneiden kollegoiden kotoutumista uuteen asuinmaahan. Tarkoituksena on myös tutustua erilaisiin kulttuureihin ja farmasian alan käytäntöihin eri maissa.

Rautaryhmä

Rajaton Farmasia on perustanut yhdessä African Care ry:n kanssa Rautaryhmän, joka tuottaa tietoa raudanpuutoksesta, kohderyhmänä erityisesti somaliäidit, joilla mm. ruokavalion vuoksi raudanpuutos on yleistä. Raudan saannista tehdään kirjanen, jota voidaan jakaa odottaville äideille.